Bc. Vladimír Říský

Diplomová práce

Aplikace pro zpracování statistických dat a oceňování opcí trinomickým modelem

Application for processing statistical data and option pricing by trinomial model
Anotace:
Tato práce je rozdělena do tří částí. První část je věnována vysvětlení pojmů a vytvoření algoritmů empirické statistiky, trinomického modelu kompatibilního s Blackovým-Scholesovým modelem, autonomního trinomického modelu, oceňování opcí a předčasného uplatnění a předčasného prodeje opce. Ve druhé části se zabývá potvrzením hypotéz, že rozšířením algoritmu binomického modelu lze získat algoritmus trinomického …více
Abstract:
The thesis is devided to three parts. The first part attends to the explication of terms and to the creating algorithms of empirical statistics, the trinomial model compatible with the Black-Scholes model, the autonomous trinomial model, premature assertion and premature sales of the option. The second part is concerned with the validation of hypotheses that it is possible to obtain an algorithm of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. RNDr. Přemysl Záškodný, CSc.
  • Oponent: doc. RNDr. Ing. Jaroslav Klvaňa, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní