Bc. Martin Pašta

Bakalářská práce

Příprava algoritmů pro opční hedging

Preparation of option hedging algorithms
Anotace:
Práce popisuje tvorbu algoritmů pro opční hedging v podobě, která je vhodná pro softwarovou implementaci. Teoretická část práce obsahuje teoretický základ pro opční hedging v podobě vysvětlení oceňovacích modelů pro opce a strategií opčního hedgingu. Východiskem je Blackův-Scholesův model pro oceňování opcí včetně jeho předpokladů, dále Greeks, které popisují citlivost ceny opce na různé podkladové …více
Abstract:
The work describes creation of option hedging algorithms which are ready to implement in software applications. Theoretical part of work contains theoretical basis for option pricing and option hedging. It starts with continuous Black-Scholes pricing model and its prerequisites as well as Greeks describing option price sensitivity to various underlying parameters and delta hedging strategy. It is followed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. RNDr. Přemysl Záškodný, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní