Jan Kubíček

Bakalářská práce

Analýza metodiky Tumor Control Probability při využití v praxi

Analysis of Methodology Tumor Control Probability in Practice Utilization.
Anotace:
Tématem bakalářské práce je výpočet a zhodnocení parametru Tumor Control Probability (TCP), který má sloužit jako model predikce radioterapie. Celý výpočet je realizován na základě reálných dat z databáze onkologické kliniky Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava (FNsPO). V modelu TCP jsou odhadované parametry, jejichž hodnoty jsou stanoveny na základě matematické optimalizace. Rozložení dat v souborech …více
Abstract:
This bachelor’s work deals with the calculation and evaluation of the Tumor Control Probability (TCP) which should be used as a model when estimating the progress of radiotherapy. The entire calculation is based on real data collected from the database kept by the Oncology Clinics in the University Hospital of Ostrava (“FNsPO”). The TCP model uses estimated parameters, the values of which were determined …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Marek Penhaker
  • Oponent: Václav Procházka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava