Bc. Renata KOSTILNÍKOVÁ

Master's thesis

Řád cisterciáků přísné observance se zaměřením na klášter v Novém Dvoře.

The Order of Cistercians of the Strict Observance focused on the monastery in the Nový Dvůr.
Abstract:
Kvalifikační práce pojednává o řádu cisterciáků přísné observance, kteří jsou známí pod pojmem trapisté. Řád je neodmyslitelně spjat s mnišskou komunitou benediktinů a cisterciáků. Práce sleduje historický vývoj benediktinů, cisterciáků a trapistů s následnou analýzou a komparací řádů mezi sebou. Začátek práce je zaměřen na benediktiny, jejichž zakladatelem byl Benedikt z Nursie se svou Řeholí, podle …more
Abstract:
Qualification work delves into the Order of Cistercians of Strict Observation, which are known under the name of trappists. The Order is inherently linked with the monk community of benedictines and cistercians. The work follows a historical development of benedictines, cistercians and trappists with a follow-up analysis and a comparison of the orders. The beginning is aimed to benedictines, which …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2018
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Ph.D., Th.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KOSTILNÍKOVÁ, Renata. Řád cisterciáků přísné observance se zaměřením na klášter v Novém Dvoře.. Plzeň, 2018. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Philosophy and Arts

Master programme / field:
Humanities Studies / European Cultural Studies