Zdeněk Šulc

Disertační práce

Similarity Measures for Nominal Data in Hierarchical Clustering

Míry podobnosti pro nominální data v hierarchickém shlukování
Anotace:
Tato disertační práce se zabývá mírami podobnosti pro nominální data v hierarchickém shlukování, které umožňují zacházet s proměnnými s více než dvěma kategoriemi a které si kladou za cíl nahradit postupy založené na koeficientu prosté shody, které se v této oblasti běžně používají. Tyto míry podobnosti uvažují dodatečné informace ohledně datového souboru, jako je rozdělení četností kategorií u dané …více
Abstract:
This dissertation thesis deals with similarity measures for nominal data in hierarchical clustering, which can cope with variables with more than two categories, and which aspire to replace the simple matching approach standardly used in this area. These similarity measures take into account additional characteristics of a dataset, such as frequency distribution of categories or number of categories …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2017
  • Vedoucí: Hana Řezanková
  • Oponent: Milan Šimůnek, Marta Žambochová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/52828