Barbora Saifrtová

Diplomová práce

Shluková analýza okresů ČR z pohledu demografických ukazatelů

Cluster analysis of destricts of the Czech Republic ecording to demographic indicators
Anotace:
Diplomová práce se zabývá rozdělením okresů České republiky do shluků podle demografických ukazatelů za rok 2011. Po teoretickém seznámení s průzkumovou analýzou dat, faktorovou analýzou a se shlukovou analýzou je popsáno provedení aglomerativního hierarchického shlukování. V rámci shlukové analýzy srovnáváme výsledky dosažené čtyřmi metodami shlukování. Jde o metodu nejbližšího souseda, metodu nejvzdálenějšího …více
Abstract:
Master thesis deals with dividing destricts of the Czech Republic in to clusters acording to demographic indicators during the year 2011. After the theoretical introduction with exploratory data analyiss, factor analysis and cluster analysis is described practical implementation of agglomerative hierarchical clustering. Within the frame cluster analysis we compare results calculated by four methods …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 11. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2014
  • Vedoucí: Jitka Langhamrová
  • Oponent: Martina Miskolczi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/41070