Nikola Krajcrová

Bachelor's thesis

Kompetence manažera v neziskové organizaci

Competence of Manager in a Non-Profit Organization
Abstract:
Tato bakalářská práce má za cíl zjistit, jak jsou jednotlivé manažerské kompetence důležité či potřebné pro samotné manažery neziskových organizací k výkonu jejich práce. První část práce se snaží objasnit pojmy management, manažer, kompetence manažera a některé souvislosti spojené s těmito pojmy. Druhá část práce je věnována anketnímu šetření, které bylo uskutečněno mezi manažery obecně prospěšných …more
Abstract:
The goal of this bachelor´s thesis is to find out how important or necessary are the individual managerial competences for managers of non-profit organizations to perform their work. The first part of the thesis explains the following terms: management, manager, competence of the manager and some links related to these terms. The second part is devoted to a research poll, which was conducted among …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 9. 2016
  • Supervisor: Jan Nový
  • Reader: Martin Musil

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/52525

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Ekonomika a management / Management