Nikola Krajcrová

Bachelor's thesis

Kompetence manažera v neziskové organizaci

Competence of Manager in a Non-Profit Organization
Anotácia:
Tato bakalářská práce má za cíl zjistit, jak jsou jednotlivé manažerské kompetence důležité či potřebné pro samotné manažery neziskových organizací k výkonu jejich práce. První část práce se snaží objasnit pojmy management, manažer, kompetence manažera a některé souvislosti spojené s těmito pojmy. Druhá část práce je věnována anketnímu šetření, které bylo uskutečněno mezi manažery obecně prospěšných …viac
Abstract:
The goal of this bachelor´s thesis is to find out how important or necessary are the individual managerial competences for managers of non-profit organizations to perform their work. The first part of the thesis explains the following terms: management, manager, competence of the manager and some links related to these terms. The second part is devoted to a research poll, which was conducted among …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2016
  • Vedúci: Jan Nový
  • Oponent: Martin Musil

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/52525

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / odbor:
Ekonomika a management / Management