Bc. Ivan SCHWARCZ

Diplomová práce

Vývoj právní úpravy státního občanství v letech 1918-1968 na území Československa

Development of legal regulation of citizenship in the years 1918-1968 in the territory of Czechoslovakia
Anotace:
Tématem diplomové práce je vývoj právní úpravy státního občanství na území Československa. Časově je práce ohraničena roky 1918-1968, tedy na období unitárního státu. V roce 1918 vzniklo Československo jako unitární stát, ač bylo v průběhu let různě administrativně rozděleno na správní obvody. V období druhé světové války bylo sice rozděleno na Protektorát Čechy a Morava a Slovenskou republiku, přesto …více
Abstract:
The topic of this thesis is the development of legal regulation of citizenship in the territory of Czechoslovakia. The time is limited by the years 1918-1968, ie the period of the unitary state. In 1918, Czechoslovakia was established as a unitary state, although it has been administratively divided into administrative districts over the years. Although it was divided into the Protectorate of Bohemia …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. et Mgr. Vendulka Valentová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SCHWARCZ, Ivan. Vývoj právní úpravy státního občanství v letech 1918-1968 na území Československa. Plzeň, 2019. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/