Bc. Lucie Hátlová

Bachelor's thesis

Sociální interakce a agrese v předškolním vzdělávání: zkoumání a nástroje zvládání

Social interaction and aggression in preschool education: research and management tools
Abstract:
Bakalářská práce nese název Sociální interakce a agrese v předškolním vzdělávání: zkoumání a nástroje zvládání. Práce poskytuje metodický materiál aktivit, které lze využít v předškolním vzdělávání pro podporu emocionálního zvládání konfliktních situací u dítěte předškolního věku. Aktivity jsou určeny pro děti od tří do šesti let věku a pro prostředí mateřské školy. V teoretické části jsou popsány …more
Abstract:
The bachelor thesis Social interaction and aggression in preschool education: research and management tools provides methodical material containing activities that can be used in pre-school education to promote emotional management of conflict situations in a pre-school child. Activities are intended for children aged three to six years and kindergarten environment. The theoretical part descries characteristic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2018
  • Supervisor: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
  • Reader: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Special Education / Special Education