Bc. Lucie Hátlová

Bakalářská práce

Sociální interakce a agrese v předškolním vzdělávání: zkoumání a nástroje zvládání

Social interaction and aggression in preschool education: research and management tools
Anotace:
Bakalářská práce nese název Sociální interakce a agrese v předškolním vzdělávání: zkoumání a nástroje zvládání. Práce poskytuje metodický materiál aktivit, které lze využít v předškolním vzdělávání pro podporu emocionálního zvládání konfliktních situací u dítěte předškolního věku. Aktivity jsou určeny pro děti od tří do šesti let věku a pro prostředí mateřské školy. V teoretické části jsou popsány …více
Abstract:
The bachelor thesis Social interaction and aggression in preschool education: research and management tools provides methodical material containing activities that can be used in pre-school education to promote emotional management of conflict situations in a pre-school child. Activities are intended for children aged three to six years and kindergarten environment. The theoretical part descries characteristic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
  • Oponent: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika