Theses 

Náklady spojené s užíváním drog versus náklady na léčbu závislosti na příkladu vybraného zařízení – Jana Lánská

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Jana Lánská

Bachelor's thesis

Náklady spojené s užíváním drog versus náklady na léčbu závislosti na příkladu vybraného zařízení

Costs related to drug use versus the costs of drug addiction treatment in selected facility

Abstract: Práce se zaměřuje na komparaci ekonomicky kvantifikovatelných nákladů spojených s léčbou závislosti a odhadem nákladů vzniklých společnosti následkem užívání drog. Součástí práce je uvedení do problematiky drogové závislosti a komplikací s ní spojenými. K analýze nákladů je využito dostupných kvantitativních dat doplněných o kvalitativní data získaná z rozhovorů s klienty jedné konkrétní terapeutické komunity.

Abstract: This bachelor thesis is focused on the comparison of quantified costs connected with the treatment of drug addiction and the estimated costs to society resulting from drug abuse. This paper includes the introduction to the study of drug addiction as well as other related complications. The analysis of the given costs is based on available quantitative data together with data elicited from clients of a particular therapeutic community.

Keywords: drogy, drogová závislost, náklady, léčba, terapeutická komunita

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2012
  • Supervisor: Ing. Robert Baťa, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=16736 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

The right form of listing the thesis as a source quoted

Lánská, Jana. Náklady spojené s užíváním drog versus náklady na léčbu závislosti na příkladu vybraného zařízení. Pardubice, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní


Go to top | Current date and time: 21/7/2019 19:47, Week 29 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz