Bc. Dominika Dziaková

Diplomová práce

Terapeutická komunita: Cesta od závislosti k sobě samému

Therapeutic community: The way out of addiction to oneself
Anotace:
Diplomová práce „Terapeutická komunita: Cesta od závislosti k sobě samému“ nabízí náhled na problematiku drogové závislosti a na cestu od závislosti k abstinenci se zaměřením na jednotlivá prostředí, která ovlivňují závislého člověka během jeho života. Teoretická část přináší především informační základnu výzkumu, popisuje jednotlivá prostředí v životě jedince, která jej velmi silně ovlivňují a formují …více
Abstract:
The thesis "Therapeutic Community: The way out of addiction to oneself " offers insight into the problem of drug addiction and the journey from addiction to abstinence with a focus on individual environments that affect the addict during his life. The theoretical part brings the knowledge base of research, describes each setting in the life of an individual, which can severely influence and shape …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Stanoev, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta