Mgr. Martina Neubauerová

Diplomová práce

Obligatorní civilní sňatek v návrhu nového občanského zákoníku

Compulsory civil marriage in the propsal of the new Civil Code
Anotace:
V současné době platný zákon č. 94/1963 Sb., o rodině ve znění pozdějších předpisů upravuje dvě možné formy uzavření manželství – sňatek civilní a sňatek církevní. Zatímco civilní sňatek mohou uzavřít jakékoli dvě osoby různého pohlaví, církevní sňatek mohou uzavřít pouze osoby různého pohlaví, kterým to povolují pravidla té dané církve či náboženské společnosti. Stát církevnímu sňatku přisuzuje stejné …více
Abstract:
Act no. 94/1963 Coll., on Family as subsequently amended, sets up two forms of contracting a marriage - a civil wedding and a religious one. While the former can be contracted by any two heterosexual people, the latter can only be contracted by two heterosexual people with a permission given by appropriate registered church or a religious society. The state ascribes the same legal consequences to both …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2008
  • Vedoucí: prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta