Šárka Lorencová

Bakalářská práce

Analýza úmrtnosti v České republice

The Analysis of Mortality in the Czech Republic
Anotace:
Cílem této bakalářské práce bylo analyzovat úmrtnost v České republice a porovnat ji s úmrtností v Evropské unii a vybraných zemích Evropy. Zkoumání bylo založeno na několika ukazatelích úmrtnosti, nejčastěji však na střední délce života při narození. Za tímto účelem byly na základě údajů z Eurostatu a Českého statistického úřadu sestaveny úmrtnostní tabulky pro Evropskou unii a Českou republiku. Střední …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis was to analyze mortality in the Czech Republic and compare it with mortality in the European Union and some european countries. This study was based on few mortality indicators, mostly on the life expectancy at birth. Life tables for the European Union and for the Czech Republic were designed for this purpose, using data from Eurostat and Czech Statistical Office. Life …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 9. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: Jana Langhamrová
  • Oponent: Tomáš Fiala

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/51471