Barbora Fridrichová

Diplomová práce

Vývoj střední délka života a dlouhověkosti v ČR

Vývoj střední délky života a dlouhověkosti v ČR
Anotace:
Diplomová práce analyzuje trendy ve vývoji střední délky života u dlouhověkých osob v České republice. Cílem práce je porovnat dosavadní vývoj střední délky života dlouhověkých osob v České republice a v Rakousku během let 1960 - 2014, a to jak v rámci předem stanovených věků, tak v rámci obou pohlaví. Práce také zahrnuje projekci pravděpodobnosti úmrtí, počtu dožívajících se a střední délky života …více
Abstract:
This diploma thesis analyzes trends in life expectancy of long-living people in the Czech Republic. Aim of this study is to compare developments in life expectancies for long-living people in the Czech Republic and Austria between 1960-2014, both in terms of predetermined age groups and between both sexes. This work also includes a projection of mortality rates and life expectancy. Projections are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: Martina Miskolczi
  • Oponent: Jana Langhamrová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/51286