Bc. Jaroslava Sluková

Diplomová práce

Podpůrná opatření u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v procesu základního vzdělávání

Support measures for pupils with special educational needs in the process of primary education
Anotace:
Cílem diplomové práce a výzkumného projektu bylo analyzovat vliv podpůrných opatření u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v procesu základního vzdělávání. Došlo ke zhodnocení efektivity podpory poskytované těmto žákům ve vyučování. Teoretická část charakterizuje práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Vymezuje platnou legislativu ve vzdělávání těchto žáků. Popisuje žáky s lehkým …více
Abstract:
The aim of the thesis and the research project was to analyze the impact of support measures for pupils with special educational needs in the process of basic education. There was to evaluate the effectiveness of the support provided to these pupils in the classroom. The theoretical part describes working with pupils with special educational needs. It defines the valid legislation in the education …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2017
  • Vedoucí: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta