Bc. Lucie Vavrušková

Bakalářská práce

Online marketingová komunikace organizace Základní škola a mateřská škola Montessori Ostrava

Online marketing communication of Elementary school and kindergarten Montessori Ostrava
Anotace:
Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí, konkrétně do teoretické a praktické. Teoretická část obsahuje teorii marketingu, marketingové komunikace, komunikačního mixu a online marketingu, konkrétně nástroje jako jsou web, PPC kampaně, SEO, remarketing, E-mailing, sociální média a další. V praktické části je představena organizace, která je vybrána. V návaznosti na představení organizace se práce …více
Abstract:
The work is divided into two parts – theoretical and practical. The theoretical part explains the theory of marketing, marketing communication, communication mix and online marketing, focusing on a set of chosen tools (we, PPC campaigns, SEO, remarketing, e-mailing, social media etc.) The practical part is dedicated to a chosen organisation. After presenting the organisation, the work describes its …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/yef2y/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Martin Klepek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management