Lenka Fiorovantiová

Bakalářská práce

Dlouhodobý majetek z pohledu českých předpisů a IFRS for SMEs

Fixed assets from the perspective of Czech law and the IFRS for SMEs
Anotace:
Bakalářská práce na téma - Dlouhodobý majetek z pohledu českých předpisů a IFRS for SMEs se zabývá významnými rozdíly mezi Mezinárodními účetními standardy pro malé a střední podniky a českou účetní legislativou. Vymezuje rozdíly v účetních výkazech a celkové účetní závěrce zmíněných účetních systémů a základní rozdíly ve vykazování dlouhodobého hmotného majetku.
Abstract:
Bachelor thesis on the topic - Fixed assets from the perspective of Czech law and the IFRS for SMEs is dealing with significant differences between International Financial Reporting Standards for Medium and Small - sized entities and Czech accounting legislation. It defines the main differences in financial statements and accounting procedures for tangible fixed assets.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 11. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2016
  • Vedoucí: Jan Svitlík
  • Oponent: Libor Vašek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/48814