Dominika Ceperková

Bachelor's thesis

Pracovná zmluva a dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Employment contracts and agreements on works performed outsider of the employment relationship
Abstract:
This dissertation is focused on the general characteristics of the Labour Law and the determination of legal labour relations within the framework of a Employment Contract. The dissertation will explain the principle of freedom of a contract as well as flexibility of a job market. The Labour Code in the Slovak Republic has gone through certain changes in the past years which have influeced the content …more
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá všeobecnou charakteristikou pracovného práva a vymedzením pracovnoprávnych vzťahov v súvislosti s pracovnou zmluvou. V práci vysvetlíme zásadu zmluvnej voľnosti a tiež flexibilitu trhu práce. Zákonník práce v Slovenskej republike prešiel v posledných rokoch určitými zmenami, ktoré mali vplyv na obsah pracovnej zmluvy vyjadrujúcej vzťah medzi zamestnávateľom a zamestnancom …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2012
  • Supervisor: JUDr. Marcel Dolobáč, PhD.
  • Reader: JUDr. Juraj Ferenčík

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Banking Institute/College of Banking

Banking Institute/College of Banking SK

Bachelor programme / field:
Banking / Legal Administration in Undertaking