Michal ĎURKOVIČ

Bakalářská práce

Mravnostní protiprávné činy z hlediska policisty

Offences Against Morality on the Part of Police Officer
Anotace:
Jedním ze základních pravidel všech demokratických společností je zajištění základních práv a svobod každého občana. I přes tuto skutečnost dochází v naší společnosti, jako v každé, k porušování těchto práv ze strany jedinců, kteří základní práva nedodržují. Tento jev se nazývá kriminalita. Mezi nejzávažnější kriminalitu lze zařadit kriminalitu mravností, neboť ta nejvíce zasahuje do osobních práv …více
Abstract:
One of the principles of democratic society is to ensure the rights and freedoms for its citizens. Despite of that there is the violation of these rules in our society because of people, who do not observe these rules. This event is called the criminality. One of the most serious kind of criminality is the crime against morality because, it deeply hurts the personality and personal rights. Czech police …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2010
Zveřejnit od: 28. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2010
  • Vedoucí: Doc. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ĎURKOVIČ, Michal. Mravnostní protiprávné činy z hlediska policisty. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.4.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací