Mgr. Ing. Kateřina Františková

Diplomová práce

Analýza společensky odpovědných aktivit podniku

Analysis of Corporate Social Responsibility Activities
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Analýza společensky odpovědných aktivit podniku“ je analýza CSR aktivit vybraného podniku, se zaměřením na důvody angažovanosti tohoto podniku v CSR. Po rešerši dosavadních poznatků týkajících se problematiky CSR budou analyzovány společensky odpovědné aktivity vybraného podniku. Následně bude proveden výzkum ve vybrané skupině stakeholderů podniku, týkající se jejího vnímání …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis “Analysis of Corporate Social Responsibility Activities” is an analysis of CSR activities of the selected company, focusing on its reasons for engagement in the CSR. After the research of present knowledge relating to the area of CSR will be analysed socially responsible activities of the selected company. Subsequently, the research will be conducted among the selected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Klára Kašparová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta