Mgr. Ekaterina Sukhova

Diplomová práce

Corporate social responsibility and its role in the public relations

Corporate social responsibility and its role in the public relations
Anotace:
ABSTRAKTNÍ Úspěch sociálních transformací je zřejmý, pokud jsou realizovány úřady. Sociální partnerství je zajištěno produktivními interakcemi různých pravomocí. To je klíčový bod účinného rozvoje jakéhokoliv systému. Rozvoj postupů sociálních politik, sociálních programů, výkonnostních kritérií musí být v souladu s normami a zásadami právních předpisů. Výzkumný papír se zaměřuje na situaci VSMPO Avisma …více
Abstract:
The success of social transformations is evident when these are implemented by authorities. Social partnership is ensured by the productive interactions of various powers. This is the key point of the effective advancement of any system. Development of social policy procedures, social programs, performance criteria shall comply with norms and principles of legislation. The research paper focuses on …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2021
  • Vedoucí: Ph.D. Vadim Semenenko, MBA
  • Oponent: PhDr. Karel Eliáš, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Marketing Communication / Marketing Communication