Bc. Pavla Hrníčková

Diplomová práce

Vliv deště na útlum signálu bezkabelového optického spoje

The effect of rain on the signal attenuation of Free Space Optical link
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vlastnostmi optického bezkabelového spoje (OBS) a vlivem deště na útlum signálu. V teoretické části je proveden rozbor atmosférických jevů, které mají vliv na útlum signálu. Práce se věnuje problematice indexu lomu vody dešťové kapky. Praktická část se soustředí na zpracování dat z experimentálního optického bezkabelového spoje umístěného na Milešovce, nalezení a experimentální …více
Abstract:
This thesis deals with the features of the Free Space Optical Link (FSO) and with the effect of rain on the signal attenuation. In the theoretical part of the thesis there is an analysis of the atmospheric phenomenons, which have an effect on the signal attenuation. The thesis deals with issues of the index of refraction of water in the rain drop. Practical part focuses on working with data gained …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 8. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Ondřej Fišer, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hrníčková, Pavla. Vliv deště na útlum signálu bezkabelového optického spoje. Pardubice, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky