Mgr. Nadiia Sterlova

Bachelor's thesis

Domašně nasylstvo proty žinok v Ukrajini: jak pravylno hovoryty pro ce ta inši profilaktyčno-prosvitnycki zachody

Domestic Violence Against Women in Ukraine: How to Talk about and another Prevention Strategies.
Abstract:
The phenomenon of domestic violence and its accompanying phenomena has been investigated in a bachelor thesis entitled "Domestic Violence Against Women in Ukraine: How to Talk about and another Prevention Strategies". The main attention was paid to the development of the vocabulary of terms related to the topic of the study. I used the knowledge of various fields of science: gender studies, psychology …more
Abstract:
V bakalářské práci s názvem “Domácí násilí na ženách na Ukrajině: Jak o něm správně hovořit a další preventivně-osvětová opatření“ byl zkoumán fenomén domácího násilí a jeho doprovodné jevy. Hlavní pozornost byla věnována vývoji slovní zásoby pojmů, které se vztahují k tématu studie. Abychom komplexně porozuměli této problematice, použila jsem definice pojmů z oficiálních dokumentů: Deklarace OSN, …more
 
 
Language used: Ukrainian
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2018
  • Supervisor: Mgr. Bc. Eva Reutová
  • Reader: Mgr. Ihor Shysterov

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta