Mgr. Miloš Jakubíček, Ph.D.

Rigorózní práce

Rule-Based Parsing of Morphologically Rich Languages

Rule-Based Parsing of Morphologically Rich Languages
Anotace:
Předložené teze dizertační práce se zabývají syntaktickou analýzou jazyků s bohatou morfologií. Po úvodní kapitole následuje detailní přehled soudobého stavu v dané oblasti a souhrn autorova pohledu na současné problémy a metody jejich řešení. Zvláštní pozornost je věnována statistickému a pravidlovému přístupu k syntaktické analýze a problematice jejího vyhodnocování. Následuje kapitola popisující …více
Abstract:
This thesis proposal focuses on the issue of parsing of morphologically rich languages. After the first introductory chapter, a detailed overview of the state of the art in this domain is given, summarizing author's view of the present challenges and describing approaches to tackle them. Appropriateness of statistical and rule-based methods and parsing evaluation issues are discussed in particular …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 2. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2012
  • Oponent: Dr. Maciej Piasecki, Dr. Martin Rajman

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Rigorózní řízení / obor:
Informatika / Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka