Mgr. Vojtěch Kovář, Ph.D.

Rigorózní práce

Application-Oriented Syntactic Analysis of Czech

Application-Oriented Syntactic Analysis of Czech
Anotace:
Automatická syntaktická analýza je jednou ze základních úloh zpracování přirozeného jazyka a může být s výhodou využívána pokročilejšími aplikacemi zpracování jazyka, jako jsou např. dialogové systémy nebo inteligentní vyhledávání. V současnosti je však reálné využití nástrojů syntaktické analýzy v navazujících aplikacích spíše méně časté. Práce se snaží identifikovat příčiny tohoto stavu a navrhnout …více
Abstract:
Automatic syntactic analysis (or parsing) is one of the basic tasks in the field of natural language processing (NLP) and has a great potential of usage in advanced NLP applications such as intelligent searching or question answering systems. However, the real usage of the syntactic analysis tools in the applications is currently rather rare. In our work, we focus on identification of problems in the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2011
  • Oponent: doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc., Assoc. Prof. Adam Przepiorkowski

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Rigorózní řízení / obor:
Informatika / Informatika