Nikola ŠMÍDTOVÁ

Bachelor's thesis

Využití biogenních mořských písků ve výuce biologie na základní a střední škole

Use of marine biodetrital sands for teaching of biology in grammar and secundary schools
Abstract:
Práce se zabývá mořskými biogenními písky z přímořského pásma Středozemního moře, které jsou vynikajícím předmětem pro výuku biologie a prezentaci atraktivních mořských biot v biologických cvičeních. Bylo použito malé množství těchto písků z pěti lokalit řeckých ostrovů (Karpathos, Kefalonie, Kythyra, Kréta). Všechny ulity, lastury, rourky a fragmenty zoarií byly vybrány z každého vzorku pod binokulárním …more
Abstract:
This work deals with marine biodetrital sands from the littoral zone of the Mediterranean Sea which are excellent subject for teaching of biology and presentation of attractive marine biota in biology exercises. A small volumes of these sands from five localities of Greek islands (Isles of Karpathos, Cephalonia, Kythyra, Crete) were used. All shells, plates, tubes, zoaria fragments were picket out …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Petra Vágnerová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠMÍDTOVÁ, Nikola. Využití biogenních mořských písků ve výuce biologie na základní a střední škole. Plzeň, 2020. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/