Nikola ŠMÍDTOVÁ

Bachelor's thesis

Využití biogenních mořských písků ve výuce biologie na základní a střední škole

Use of marine biodetrital sands for teaching of biology in grammar and secundary schools
Anotácia:
Práce se zabývá mořskými biogenními písky z přímořského pásma Středozemního moře, které jsou vynikajícím předmětem pro výuku biologie a prezentaci atraktivních mořských biot v biologických cvičeních. Bylo použito malé množství těchto písků z pěti lokalit řeckých ostrovů (Karpathos, Kefalonie, Kythyra, Kréta). Všechny ulity, lastury, rourky a fragmenty zoarií byly vybrány z každého vzorku pod binokulárním …viac
Abstract:
This work deals with marine biodetrital sands from the littoral zone of the Mediterranean Sea which are excellent subject for teaching of biology and presentation of attractive marine biota in biology exercises. A small volumes of these sands from five localities of Greek islands (Isles of Karpathos, Cephalonia, Kythyra, Crete) were used. All shells, plates, tubes, zoaria fragments were picket out …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2020
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Petra Vágnerová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠMÍDTOVÁ, Nikola. Využití biogenních mořských písků ve výuce biologie na základní a střední škole. Plzeň, 2020. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/