Bc. Kristína Štítná

Bakalářská práce

Príjmy a výdavky štátneho rozpočtu

Revenues and expenditures of the state budget
Abstract:
The aim of our bachelor thesis is to bring an overview of state budget revenues and expenses in the Slovak Republic and partly also in European Union. The thesis is divided into five chapter, and some of them are further divided into subchapters. The first chapter brings key words definitions. The second chapter focuses on general characteristic of state budget, its historical development and functions …více
Abstract:
Cieľom bakalárskej práce je poskytnúť prehľad príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na Slovensku a čiastočne aj v Európskej únii. Naša práca je rozdelená do piatich kapitol, z ktorých niektoré sú ďalek členené na podkapitoly. V prvej kapitole prinášame definície pojmov, ktoré sú pre našu prácu kľúčové. Druhá kapitola sa zameriava na všeobecnú charakteristiku štátneho rozpočtu, jeho historický vývoj …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Zuzana Megless
  • Oponent: Ing. Lenka Ostrožlíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře