MgA. Jiří Zajíček

Diplomová práce

Tvorba inscenace na ZUŠ v Ústí nad Orlicí a na ZUŠ v Chocni (případová studie)

Making productions at the primary art school in Ústí nad Orlicí and the primary art school in Chocen (Case study)
Anotace:
Diplomová práce „Tvorba inscenace na ZUŠ v Ústí nad Orlicí a na ZUŠ v Chocni“ se v úvodu zabývá popisem základních uměleckých škol, na kterých inscenace vznikly. Dále především diplomová práce popisuje proces tvorby dvou inscenací, které vznikly odlišnými postupy. Popisuje inscenaci Dovolená v Chorvatsku, která vznikla postupem autorského divadla a inscenaci Kuchař Sam a mořské panny a Justýna a upíři …více
Abstract:
The thesis "Making productions at the primary art school in Ústí nad Orlicí and the primary art school in Chocen" in the introduction describes the primary art schools, where production occurred. Furthermore, especially thesis describes the process of creating two productions that were created by different procedures. It describes the production Holidays in Croatia, which was the procedure of the authorial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 8. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Matěj Růžička
  • Oponent: MgA. Jonáš Konývka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/r2eep/