Bc. Klára Václavíková

Bakalářská práce

Současné amatérské divadlo - Divadlo Schod

The contemporary amateur theater - The Stair
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá divadelně nedivadelním fenoménem, amatérským divadlem Schod. Téma je zohledněno v kontextu celého Valašského regionu. Důraz je kladen hlavně na filozofii schodu a námětovou inspiraci divadelníků při jejich autorské tvorbě.
Abstract:
The Bachelor Thesis deals with a theatrical – non theatrical phenomenon, the amateur theatre Schod. The issue is considered in the context of the whole Wallachia region. The thesis focuses on the philosophy of Schod and the thematic inspiration of the actors during the creation process.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Libor Vodička, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Naďa Satková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta