MgA. Jiří Zajíček

Master's thesis

Tvorba inscenace na ZUŠ v Ústí nad Orlicí a na ZUŠ v Chocni (případová studie)

Making productions at the primary art school in Ústí nad Orlicí and the primary art school in Chocen (Case study)
Abstract:
Diplomová práce „Tvorba inscenace na ZUŠ v Ústí nad Orlicí a na ZUŠ v Chocni“ se v úvodu zabývá popisem základních uměleckých škol, na kterých inscenace vznikly. Dále především diplomová práce popisuje proces tvorby dvou inscenací, které vznikly odlišnými postupy. Popisuje inscenaci Dovolená v Chorvatsku, která vznikla postupem autorského divadla a inscenaci Kuchař Sam a mořské panny a Justýna a upíři …more
Abstract:
The thesis "Making productions at the primary art school in Ústí nad Orlicí and the primary art school in Chocen" in the introduction describes the primary art schools, where production occurred. Furthermore, especially thesis describes the process of creating two productions that were created by different procedures. It describes the production Holidays in Croatia, which was the procedure of the authorial …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 8. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 9. 2014
  • Supervisor: Mgr. Matěj Růžička
  • Reader: MgA. Jonáš Konývka

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/r2eep/