Bc. Lukáš Vámoš

Bakalářská práce

Počítačová hra pro nevidomé

Computer game for the blind
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je vývoj zvukové počítačové hry pro nevidomé hráče v jazyce c#. Prvním krokem bude zevrubná analýza problematiky přístupnosti v počítačových hrách a v uživatelských programech obecně. Bude nastíněno, jakým způsobem nevidomí uživatelé komunikují s počítačem, bez jakého technického vybavení se neobejdou v každodenní praxi a kde už technické nástroje nedostačují. Dále budou …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is development of an audio computer game for blind players in c# programming language. The first step will be a comprehensive analysis of accessibility in computer games and user programs in general. It will be outlined how blind users are able to communicate with computers, which technical equipment is necessary in daily practice and where are limitations of these tools …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 10. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2022
  • Vedoucí: doc. Ing. Stanislava Mildeová, CSc.
  • Oponent: Ing. Vladimír Nulíček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika