Mgr. Sanjoy Kumar Chanda

Diplomová práce

Climate Change and Human Health Burden: A Multilevel Study in Bangladesh

Climate Change and Human Health Burden: A Multilevel Study in Bangladesh
Anotace:
Tato práce zkoumá lidské zdravotní zátěž vyplývající ze změny klimatu, konkrétně z cyklonu Aila v Bangladéši. Lidé byli obviněni v pestrý úhlů, jako, hospodářská, sociální a tak dále, ale vliv na zdraví byl katastrofální. V této studii výzkumné otázky zahrnují znát podstatu zdravotní zátěže, akce, následku vřesoviště zátěže a socio-demografické a strukturální spojení se zdravotním zátěž. Navíc, aby …více
Abstract:
This thesis investigates the human health burden resulting from climate change, specifically of the cyclone Aila in Bangladesh. People were charged in multifarious angles like, economic, social and so on, but the impact on health was catastrophic. In this study, the research questions include to know the nature of health burden, actions, aftermath of heath burden and socio-demographic and structural …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. Martin Kreidl, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Benjamin Jeremiah Vail, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociologie / Sociologie (angl.)

Práce na příbuzné téma