Theses 

Občanství Evropské unie v judikatuře Soudního dvora Evropské unie – Mgr. Natalia Vlachopulosová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Natalia Vlachopulosová

Diplomová práce

Občanství Evropské unie v judikatuře Soudního dvora Evropské unie

The European Union's Citizenship in the Case Law of the Court of Justice of the European Union

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá problematikou občanství Evropské unie a způsoby, jakými jej judikatura Soudního dvora ovlivňovala. Práce se nejprve zabývá procesem vytvoření institutu unijního občanství. Následně se blíže věnuje povaze občanství EU a související judikatuře Soudního dvora. Těžiště práce leží v analýze judikatury Soudního dvora, která se vztahuje k právu svobodného pohybu a pobytu a k politickým právům občanů Unie. Zvláštní prostor je přitom dán porovnání unijního občanství s občanstvím státním.

Abstract: This diploma thesis deals with the issue of EU citizenship and the ways that case law of the Court of Justice of the European Union influenced it. Firstly, the thesis focuses on historical circumstances leading to establishment of EU citizenship. In detail, it describes the character of the EU citizenship and relevant case law of the Court of Justice of the European Union. The core of the thesis lies in the analysis of the case law of the Court of Justice of the European Union, which dealt with the right to free movement and residence and with political rights of EU citizens. Special emphasis is put on comparison of EU citizenship with state citizenship.

Klíčová slova: Článek 20 SFEU, občanství Evropské unie, judikatura Soudního dvora Evropské unie, právo na svobodu pohybu a pobytu, politická práva občanů EU, Article 20 TFEU, citizenship of European Union, case law of the Court of Justice of the European Union, the right to free movement and residence, political rights of EU citizens

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 5. 2016
  • Vedoucí: JUDr. David Sehnálek, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 5. 2019 07:59, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz