Mgr. Natalia Vlachopulosová

Diplomová práce

Občanství Evropské unie v judikatuře Soudního dvora Evropské unie

The European Union's Citizenship in the Case Law of the Court of Justice of the European Union
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou občanství Evropské unie a způsoby, jakými jej judikatura Soudního dvora ovlivňovala. Práce se nejprve zabývá procesem vytvoření institutu unijního občanství. Následně se blíže věnuje povaze občanství EU a související judikatuře Soudního dvora. Těžiště práce leží v analýze judikatury Soudního dvora, která se vztahuje k právu svobodného pohybu a pobytu a k …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the issue of EU citizenship and the ways that case law of the Court of Justice of the European Union influenced it. Firstly, the thesis focuses on historical circumstances leading to establishment of EU citizenship. In detail, it describes the character of the EU citizenship and relevant case law of the Court of Justice of the European Union. The core of the thesis lies …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 5. 2016
  • Vedoucí: JUDr. David Sehnálek, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo