Aneta KLEPÁČOVÁ

Bakalářská práce

Ergoterapie u dětí s kombinovaným postižením

Occupational therapy for children with combined disabilities
Anotace:
STRUKTUROVANÝ ABSTRAKT: ÚVOD: Práce se zabývá problematikou dětí s kombinovaným postižením se zaměřením na mozkovou obrnu. Tato práce se zaměřuje na vysvětlení, co MO vlastně je, na její etiopatogenezi a patofyziologii, klinický obraz tohoto onemocnění, na její formy a možnosti léčby. CÍL PRÁCE: Cílem této práce je seznámení se s problematikou mozkové obrny. Zjistit nové informace a poznatky o této …více
Abstract:
STRUCTURED ABSTRACT: INTRODUCTION: This thesis deals with the issue of children with combined disabilities with focus on cerebral palsy. This work focuses on explaining what cerebral palsy actually is, its etiopathogenesis and pathophysiology, the clinical picture of this disease, its forms and treatment options. THE AIM OF THE THESIS: The aim of this thesis is to get acquainted with the issue of cerebral …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2023
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Radka Beranová, DiS.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KLEPÁČOVÁ, Aneta. Ergoterapie u dětí s kombinovaným postižením. Ústí nad Labem, 2023. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ergoterapie / Ergoterapie