Bc. Natália Stallinger

Bakalářská práce

Porovnanie zobrazenia smrti v súčasnej švédskej, českej a slovenskej literatúre pre deti a mládež

Comparison of the depiction of death in contemporary Swedish, Czech and Slovak children’s literature
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is the depiction of death in contemporary Swedish, Czech and Slovak children's literature. It is characterizing and comparing six selected literary works in regard to their depiction of death, dying and afterlife.
Abstract:
Témou tejto bakalárskej práce je zobrazenie smrti v súčasnej švédskej, českej a slovenskej literatúre pre deti a mládež. Charakterizuje a porovnáva šesť vybraných literárnych diel s ohľadom na zobrazenie smrti, zomierania alebo posmrtného života.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Eliška Straková
  • Oponent: Mgr. Agneta Ch. Alarka Kempe

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta