Theses 

Statistické modelování a vyhodnocení ekonomických ukazatelů a činnosti organizace – Bc. Tomáš Saňka

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Tomáš Saňka

Bakalářská práce

Statistické modelování a vyhodnocení ekonomických ukazatelů a činnosti organizace

Statistical modeling and evaluation of economical indicators and working of organization

Anotace: ANOTACE Autor: Tomáš Saňka Název: Statistické modelování a vyhodnocení ekonomických ukazatelů a činnosti organizace. Tato bakalářská práce se zaměřuje na statistické modelování a vyhodnocení ekonomické situace společnosti ATtechnology, s.r.o.. Práce se dělí na základní dvě části, a to na teoretickou část, která vychází z již vydané literatury a část analytickou. Analytická část se zaměřuje na finanční analýzu a statistické modelování z dat účetní závěrky zvoleného podniku za posledních pět let. Bakalářská práce je součástí řešení výzkumného projektu AKADEMIE STING IGA_AS_03_01 „Matematické modelování ekonomických indikátorů za podmínek neurčitosti“.

Abstract: ANNOTATION The aim of this work is a desription of the financial performance of the company ATtechnology, s.r.o.. The theoretical part is thematically divided into two parts, the methods of financial analysis and the statistical methods to describe time series. The practical part has a deal of analysis of the company financial statements for the past five years, and the subsequent analysis of time series of applications for selected indicators. The bachelor work is a part of research project analysis of the STING ACADEMY named IGA_AS_03_01 „Mathematical modeling of economic indicators under uncertainty conditions“.

Klíčová slova: Klíčová slova, účetní jednotka, finanční analýza, rozvaha, výkaz zisku a ztrát, statistické metody Keywords, company, financial statements, financial analysis, financial performance, statistical methods

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2017
  • Vedoucí: doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc.
  • Oponent: Ing. Tomáš Karlíček

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 7. 2019 15:10, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz