Mgr. Krzysztof Okonski, Ph.D.

Disertační práce

Fate and transport of persistant organic pollutants in the atmosphere

Fate and transport of persistant organic pollutants in the atmosphere
Anotace:
Do životního prostředí vstupuje stále větší počet chemikálií. U některých s nich je známo, že představují hrozbu pro prostředí i lidské zdraví, u jiných zatím nemáme o rizicích dost informací. Skupinou látek vyvolávajících zvláštní obavy jsou tak zvané perzistentní organické polutanty (POPs), které jsou regulované Stockholmskou úmluvou o perzistentních organických polutantech. Jejich fyzikálně-chemické …více
Abstract:
The number of synthetic chemicals introduced to the environment is constantly growing. Some of these chemicals are known to be hazardous to human or environmental health; for many others the possible hazards are not known. One chemical group of particular concern, the persistent organic pollutants (POPs), has been banned by the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants. Unfortunately, their …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 10. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 11. 2017
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
  • Oponent: PhD. Luca Nizzetto, Ing. Jaroslav Schwarz, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta