Theses 

Dotace z Evropské Unie na informační technologie – Bc. Lucie Chládková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Lucie Chládková

Bakalářská práce

Dotace z Evropské Unie na informační technologie

Grants from the European Union to information technology

Anotace: Bakalářská práce je zaměřena na problematiku dotací z Evropské Unie soustředěných na program ICT a strategické služby, který probíhal v rámci finanční perspektivy 2007-2013. Práce má objasnit jak samotnou problematiku dotací, tak i podmínky, které musí podnik splnit při čerpání těchto dotací. Prostřednictvím průzkumu trhu, konzultacemi s majitelem firmy, která dotace čerpala a podnikatelského záměru, je přiblížena potřeba ICT a strategických služeb v podnicích a dopad dotací na chod firmy.

Abstract: Bachelor thesis is focused on grants from the European Union and the ICT and Strategic Services, which proceed in the kontext of the financial perspective 2007-2013. The work should clarify how the isme of grants and the conditions which company has to couly during drawing of grants. Through market research, consultation with the owner of the company, which grants drew and business planis described need of ICT and strategic services in companies and the effect of grants on operation of the company.

Klíčová slova: Grants, ICT, European union, CzechInvest, project plan, web-filter, operational program

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2015
  • Vedoucí: Ing. Zuzana Němcová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Roman Pavlík

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 2. 2019 17:03, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz