Bc. Denisa Lissi

Diplomová práce

Human Resources Management 21. století; nové směry a trendy

Human Resources Management of the 21. century; new directions and trends
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku efektivní realizace a využívání práce z domova související s pandemickou událostí COVID-19. Tato kombinace spolu přináší nové zvyky a trendy, kterým je potřeba se přizpůsobit. Dříve byl home office považován za benefitní složku, dnes se stal novým a téměř povinným způsobem práce. Tato změna s sebou přináší i několik nelehkých situací a strastí, kterým musí …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on the issue of effective implementation and use of remote working related to the pandemic event COVID-19. This combination brings new habits and trends that need to be adapted. Previously, the home office was considered as a part of employee benefits, today it has become a new and almost mandatory way of working. This change brings with it several difficult situations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Milan Lindner, Ph.D.
  • Oponent: Lucie Mašterová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: NEWTON College a.s., NEWTON College a.s.