Theses 

Use of Data Science for Optimization of Human Resources Management – Sonja Kešelj

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

NEWTON College a.s.

NEWTON College a.s.

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Globální podnikání a management

Sonja Kešelj

Bakalářská práce

Use of Data Science for Optimization of Human Resources Management

Použití Data Science v optimalizaci řízení lidských zdrojů (Use of Data Science for optimization of Human Resources Management)

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá zkoumáním potenciálu využití Data Science v oboru lidských zdrojů. V první části je vybudován teoretický rámec pro vymezení Data Science jako nové disciplíny, se souhrnem jejího historického vývoje. Následně je provedena krátká charakterizace dat, jako velmi cenné komodity současné doby. Práce se dále zabývá vymezením některých z možných způsobů, jak Data Science aplikovat v oboru lidských zdrojů jak ze strategického hlediska, tak i na konkrétních příkladech fluktuace a náboru zaměstnanců. Práce se následně zaměřuje na charakterizaci míry využití datové analytiky v České republice. V rámci dotazníkového šetření a při kvalitativním výzkumu bylo zjištěno, že je vývoj analytiky v oboru lidských zdrojů pořád ve své zárodečné fázi, avšak s potenciálem dalšího vývoje.

Abstract: The focus of this Bachelor’s Thesis is analyzing the potential of using Data Science in human resources field. The first part represents a theoretical framework for Data Science as a new discipline, with a short overview of its development. The thesis also contains characterization of data as one of the most valuable commodities of today. Another goal of the thesis is to demonstrate possible ways of applying Data Science methods in HR, both from a strategic point of view, and on specific examples of recruiting and employee turnover. Finally, the thesis focuses on measuring the use of data analytics in the Czech Republic. The results of conducted survey, as well as qualitative research showed, that developing analytics solutions in HR is still in its initial phase, but with shown potential for further development.

Klíčová slova: Data Science, data, HR analytika, nábor zaměstnanců, fluktuace zaměstnanců

Keywords: data, HR analytics, Data Science, recruiting, employee turnover

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Barbora Pánková, MBA
  • Oponent: Milan Lindner, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
https://is.newtoncollege.cz/zp/6496 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.newtoncollege.cz/zp/6496/priloha/1421 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.newtoncollege.cz/zp/6496/priloha/1422 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.newtoncollege.cz/zp/6496/priloha/1423 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: NEWTON College a.s., NEWTON College a.s.

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 4. 2019 10:15, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz