Sonja Kešelj

Bakalářská práce

Use of Data Science for Optimization of Human Resources Management

Použití Data Science v optimalizaci řízení lidských zdrojů (Use of Data Science for optimization of Human Resources Management)
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá zkoumáním potenciálu využití Data Science v oboru lidských zdrojů. V první části je vybudován teoretický rámec pro vymezení Data Science jako nové disciplíny, se souhrnem jejího historického vývoje. Následně je provedena krátká charakterizace dat, jako velmi cenné komodity současné doby. Práce se dále zabývá vymezením některých z možných způsobů, jak Data Science aplikovat …více
Abstract:
The focus of this Bachelor’s Thesis is analyzing the potential of using Data Science in human resources field. The first part represents a theoretical framework for Data Science as a new discipline, with a short overview of its development. The thesis also contains characterization of data as one of the most valuable commodities of today. Another goal of the thesis is to demonstrate possible ways of …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Barbora Pánková, MBA
  • Oponent: Milan Lindner, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu

NEWTON College a.s.

NEWTON College a.s.

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Globální podnikání a management