Tomáš Šiplák

Bakalářská práce

Výživa a krmení králíků středních plemen v drobnochovu

Nutrition and feeding of rabbits of medium-sized breeds in homebreedings
Anotace:
Tato bakalářská práce na téma Výživa a krmení králíků středních plemen v drobnochovu uvádí ve svém úvodu obecné informace o králících. Nejprve se zabývá jejich zoologickým zařazením, dále pak jejich původem a domestikací a také významem jejich chovu. Následně je zde charakterizováno několik středních plemen králíků, která jsou mezi drobnochovateli nejoblíbenější a nejčastěji chovaná. V navazující části …více
Abstract:
This bachelor thesis on the topic of Nutrition and feeding of rabbits of medium-sized breeds in homebreeding, states in the introduction general information about rabbits. At first it focuses on their zoological classification, then their origin and domestication and also the importance of their breeding. Then there are charactized a few medium-sized breeds, which are the most favourite and most often …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Libor Sládek, Ph.D.
  • Oponent: Dana Hyláková, externi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta