Bc. Miguel Sanchez Delgado

Bachelor's thesis

Marketingový mix vybraného podniku

Marketing mix of the selected company
Anotácia:
Tématem bakalářské práce jsou nástroje marketingového mixu a jejich využití v praxi franchisingového řetězce LA CASA DEL HABANO SA. Práce je rozdělena do třech hlavních kapitol. Každá z nich obsahuje teoretická východiska a následně praktickou aplikaci. Záměrem autora bylo nejenom představit značku LA CASA DEL HABANO SA, ale především na základě vyhodnocení stávajících nástrojů marketingového mixu …viac
Abstract:
The theme of this thesis are the tools of the marketing mix and their use in practice franchising chain La Casa del Habano SA. The work is divided into three main chapters. Each contains theoretical bases and subsequent application. The author was not only to introduce the brand La Casa del Habano SA, but mainly based on an evaluation of the existing marketing mix propose solutions e-shop strategy …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2017
  • Vedúci: doc. Ing. Milan Kašík, CSc.
  • Oponent: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / odbor:
Economics and Management / Marketing Communication