Bc. Tomáš Vaněk

Diplomová práce

Věrnostní program jako marketingová strategie

Processing of the loyalty program for selected business subject
Anotace:
Diplomová práce se zabývá jedním z nástrojů podpory prodeje a to věrnostním programem. S rozvojem technologií se z věrnostních programů stává účinný nástroj pro budování loajality zákazníků a zároveň podporuje nárůst tržeb. Cílem této práce je analyzovat problematiku věrnostních programů v rámci integrované marketingové komunikace a zároveň jeho praktické využití. V první části se práce věnuje teoretickému …více
Abstract:
The Diploma work deals with one of the tools of sales promotion, the loyalty program. With the development of technology, loyalty programs become a powerful tool for building customer loyalty and also sales growth. The aim of this work is to analyze the issue of loyalty programs within integrated marketing communications and its practical application. The first part of the work deals with the theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.
  • Oponent: PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní