Theses 

Věrnostní program jako marketingová strategie – Bc. Michaela Svobodová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Michaela Svobodová

Diplomová práce

Věrnostní program jako marketingová strategie

Loyalty Program as a Marketing Strategy

Anotace: Diplomová práce se zabývá tvorbou věrnostního programu jako marketingové strategie v digitálním prostředí. Pro návrh konkrétní podoby věrnostního programu jsou analyzovány dostupné teoretické prameny zabývající se tématikou věrnosti zákazníka a vztahového marketingu. Následuje analytická část obsahující analýzy a metriky potřebné k vyhotovení kvalitního návrhu věrnostního programu. V konečné fázi práce je již vypracovaná podoba navrženého věrnostního programu podrobena ekonomické a rizikové analýze.

Abstract: The diploma thesis deals with the creation of a loyalty program as a marketing strategy in the digital environment. For a proposal to form a loyalty program are analyzed the available theoretical sources dealing with themes of loyalty and customer relationship marketing. Then, analytical part contains analysis and metrics needed to produce a quality proposal loyalty program. In the final phase of work is already prepared form of proposed loyalty program, subject to economic and risk analysis.

Klíčová slova: Marketingová komunikace, spokojenost, věrnost, e-komerce, CRM, věrnostní program, benefity.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.
  • Oponent: Ing. Miloslav Šašek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 2. 2019 23:37, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz