Monika KOPEČKOVÁ

Bakalářská práce

Vazba proteinu p53 s DNA neobsahující p53CON sekvence v lineární a superhelikální DNA.

Interactions of p53 protein with linear and supercoiled DNA not containing p53CON.
Anotace:
Nádorový supresor p53 je důležitý transkripční faktor, který při působení stresových faktorů na buňku umožňuje zastavení buněčného cyklu, opravu DNA nebo zahájení procesu apoptózy, čímž zabraňuje vážnému poškození DNA a vzniku nádorových buněk. Pro účinnou regulaci buněčných procesů je nutná vazba proteinu p53 na DNA. V této práci byla zkoumána sekvence DNA, u které by se mohly nacházet vhodné struktury …více
Abstract:
The tumor suppressor p53 is an important transcription factor, when is exposed to stress factors on the cell it will allow to stop the cell cycle, DNA repair, or initiate the process of apoptosis. Thereby preventing serious damage to the DNA of the tumor cells. The effective regulation of cellular processes is necessary for the binding of p53 to DNA. In this study the DNA sequence which could have …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013
Zveřejnit od: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2013
  • Vedoucí: RNDr. Petr Pečinka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOPEČKOVÁ, Monika. Vazba proteinu p53 s DNA neobsahující p53CON sekvence v lineární a superhelikální DNA.. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta