Mgr. Monika Hermanová, Ph.D.

Disertační práce

Elektrochemické metody pro detekci interakcí DNA s proteiny a pro sledování enzymatických přeměn DNA

Electrochemical methods for detection of DNA-protein interactions and for monitoring of DNA enzymatic processing
Anotace:
V této práci představujeme tři nové aplikace využívající elektrochemii DNA a redoxní značení DNA. Elektrochemické signály, které poskytuje DNA, jsou založeny buď na redoxní aktivitě bází DNA, v důsledku které můžeme pozorovat píky CA a G na rtuťových elektrodách a píky G a A na uhlíkových elektrodách, nebo na adsorpčně-desorpčních jevech a reorientaci DNA na povrchu elektrody, které můžeme sledovat …více
Abstract:
Three novel applications of DNA electrochemistry and redox DNA labeling are presented. Electrochemical signals of DNA are based either on redox activity of DNA bases, which can be observed as CA and G peak at mercury electrodes and G and A peak at carbon electrodes or on adsorption/desorption and reorientation processes which can be observed as tensammetric peaks at mercury electrodes. Another option …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 8. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 10. 2018
  • Vedoucí: doc. RNDr. Miroslav Fojta, CSc.
  • Oponent: prof. RNDr. Libuše Trnková, CSc., doc. RNDr. Petr Pečinka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta